Mini Club

Çocuk­ların mini club sayinde geçire­ceği güzel bir tatil, ailelerin kon­akla­ma ter­cih­lerinde belir­leyi­ci rol oyna­mak­tadır. Bunun yanısıra, ülkem­izde kon­aklayan çoçuk­ların edineceği izlen­im­ler, gele­cek­te sahip olmayı hede­flediğimiz ima­jın oluş­ması açısın­dan da önemlidir.

Gündüz Aktiviteleri

4–7, 8–12, 13–16 Yaş gru­pları­na göre hazır­lanan pro­gram­lar­da çocuk­ların fizik­sel ve sosyal becer­i­leri­ni geliştirm­eye yöne­lik gündüz ve akşam aktiviteleri bulunur. Bu aktivitel­er ailelerin has­sasiyet­leri ve çocuk­ların güven­lik­leri ön plan­da tutu­larak hazırlanmaktadır.

Gece Aktiviteleri

Tesiste kon­aklayan küçük mis­afir­lerin akşam yemeği ile bir­lik­te başlayıp, show bitimine kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm özel etkin­lik ve pro­gram­ların­dan oluşmaktadır.

Özel Etkinlikler

Tesiste kon­aklayan küçük mis­afir­lerin gün boyun­ca kaliteli zaman geçire­bile­ceği, eğiti­ci, eğlenceli ve fark­lı atö­lye ve etkin­lik­ler­den oluşur…

iLETİŞİM

E‑Posta = info@carnivalium.com

Adress = Altınkum mahhallesi 423 sokak Kaya Plaza no 35/4 Konyaaltı/ANTALYA

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ?