Animasyon

“Tesiste kon­aklayan mis­afir­lerin gün içerisinde sıkıl­madan gün­lük spor ve eğlence ihtiyaçlarını karşıla­mak amacıy­la tesisin sahip olduğu kon­um ve olanakları doğrul­tusun­da mis­afir port­föyüne ve tüm yaş gru­pları­na uygun olarak pro­gram­lar plan­la­yarak mak­si­mum katılım ve mem­nuniyet hedeflenmektedir.”

Hazırlık

Pro­gram seçi­mi ve takımın otel gereksin­im­ler­ine uygun olarak hazırlanışı

Program

Kon­sept tanımı, Mini­club, gündüz ve gece pro­gram­ları, partiler

Uygulama

Per­son­el eğiti­mi, depart­malar  arası iletişim, mis­afir ilişkileri

Tüm pro­gram­lar, gün­cel şart­lar ve sağlık kuralları

düşünülerek hazır­lanıp, tüm çalışan­lar bu kural­lar dahilinde

aktivite ve gös­ter­i­leri icra edeceklerdir.

Uygu­lanacak kon­sept, otel kul­lanım alan­ları ve kapasitesi

dahilinde ölçek­lendirilebile­cek olup, esnek yapısı itibariyle, otel ve

mis­afir ihtiyaçları dahilinde yöne­tim ile istişare edil­erek değişiklikler

uygu­lan­abilir.

Gündüz Aktiviteleri

Özel Aktivitel­er

Well­ness

Çocuk Klübü

Akşam Pro­gramı

iLETİŞİM

E‑Posta = info@carnivalium.com

Adress = Altınkum mahhallesi 423 sokak Kaya Plaza no 35/4 Konyaaltı/ANTALYA

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ?