Hakkımızda

Car­ni­val­i­um Ltd. Sti. olarak; eglence ve orga­ni­za­sy­on­lar konusun­da hizmet ve çözüm­ler üret­mek amacıy­la 2001 yılın­dan bu yana hizmet ver­mek­tey­iz. ihtiyaç ve istek­leri doğrul­tusun­da tüm sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin plan­la­ması, tasarımı ve uygu­lan­ması aşa­masın­da destek ver­mek­te­dir. Temel olarak otel ve tatil köy­lerinin eğlence ve spor aktivitelerinin plan­la­ma, per­son­el ve diğer malzemelerinin tem­i­ni­ni sağlayan Car­ni­val­i­um Ltd. Şti. aynı zaman­da incen­tive orga­ni­za­sy­on­lar, par­ty, gala, şov gru­pları, can­lı müzik gibi orga­ni­za­sy­on­lar konusun­da çözüm ortak­ları ile bir­lik­te “en uygun bütçe ve en üstün kalite anlayışıy­la işlet­melere alter­natif çözüm­ler ve fikir­ler sun­mak­tadır. Orga­ni­za­sy­on­larınız­da sek­törel trend ve ihtiyaçlar doğrul­tusun­da fark­lılık­lar yaratarak çalıştığı kurum, kuru­luş ve şahıs­lara bek­len­ti­lerinin üzerinde mem­nuniyet ve sağlık­lı fikir­ler üreten tek çözüm ortağınız Car­ni­val­i­um Tur­izm Lim­it­ed Şirketi

iLETİŞİM

E‑Posta = info@carnivalium.com

Adress = Altınkum mahhallesi 423 sokak Kaya Plaza no 35/4 Konyaaltı/ANTALYA

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ?